Välkommen till SportsLine

Vår mission är att hjälpa och lösa spelares, ledares, tränares, föräldrars och klubbars mentala utveckling inom fotboll över tid.

Samlingsplatsen för mental träning och fortsatt utveckling inom fotboll.


Utvecklingspotentialen hos alla inblandade är enorm!

Efter de möten och intervjuer vi haft med klubbar, spelare, föräldrar och tränare inser vi att trycket ökar.
Resultatet blir att frågor om psykisk hälsa samt mental träning och utveckling blir begränsad och t.o.m uteblir.
Tiden är knapp samt kunskapen och budgeten är begränsad för att behandla dagens många utmaningar.

Det är hög tid att kunskapen når alla som har behov av den!


Våra digitala tjänster och vår fysiska support avlastar och förstärker din familj, ditt lag eller din klubb samt utvecklar individens unika behov på hållbara sätt. Här får du snabbt hjälp oavsett var du befinner dig.  Läs mer under våra tjänster.

SportsLine gör dig helt enkelt bättre på många olika plan!
Stolta företag sponsrar.

Tjänsterna sponsras helt eller delvis av stolta företag som vill ta ett större samhällsansvar för idrotten och speciellt fotbollen. 
Sponsorerna förstår att när vi kan hjälpa både människan och fotbollsspelaren så påverkar det laget, föreningen och samhället i stort på ett hållbart,  positivt och framgångsrikt sätt.

Tillsammans skapar vi fler trygga spelare, en miljö som får människor att växa och bli ännu bättre fotbollsspelare.


Stolta sponsorer i nätverket.