Psykisk ohälsa - psykisk hälsa...

Psykisk hälsa används ofta som ett övergripande begrepp som omfattar god psykisk hälsa, välbefinnande, psykisk ohälsa, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd.

Psykisk ohälsa är något de flesta kommer i kontakt med genom livet, antingen att man själv upplever någon form av psykisk ohälsa eller genom att någon närstående gör det. Det är ett väldigt brett spann med många olika typer av symtom och diagnoser som ingår och som påverkar vardagen på väldigt olika sätt. Får man rätt behandling behöver ju en diagnos inte påverka vardagen i större utsträckning medan vissa psykiska besvär kan påverka vardagen väldigt mycket även om det är relativt kortvarigt.

Psykisk ohälsa kan handla om allt från tillfälliga besvär av oro, nedstämdhet eller sömnbesvär till svårare psykiska sjukdomar som ångest eller depression. Det som kännetecknar psykisk ohälsa är att den påverkar välbefinnandet och hur man fungerar i vardagen.

Källa: Folkhälsomyndigheten Sverige.

 


Den mentala träningen, precis lika viktig

Psykisk hälsa

Psykisk hälsa är ett mycket viktigt område för dig som spelare. Det handlar inte bara om att prestera på nästa träning eller nästa match utan handlar även om att ha ett långsiktigt och hållbart perspektiv på din idrott. Det är viktigt för att skapa förutsättningar så att du ska kunna ha motivation, må bra och utvecklas över tid. Därför är det bra att ofta reflektera över vad du behöver för att trivas med livet men också för att klara livets upp– och nergångar.

Många av de klubbar vi har mött samt spelare, föräldrar och ledare vi har intervjuat, upplever att mer och mer ansvar läggs på tränarna och då blir vissa saker naturligt eftersatta. Psykisk hälsa, mental träning och coachning är en av de frågor som diskuteras allt oftare och det finns idag en förväntan att tränarna ska hinna hantera även den mentala träningen. För de flesta klubbarna finns Inte den tiden, kunskapen eller budgeten för att hjälpa till med den mentala delen och alla de frågeställningar spelarna kan tänkas ha.

Vi vill underlätta för klubben, tränare, föräldrar och spelar och se detta som ett första steg till hjälp.
Tjänsten är delvis sponsrad av stolta företag som vill ta ett samhällsansvar för idrotten.
Sponsorerna ser att om vi kan hjälpa människan (inte bara fotbollsspelaren) kommer det få positiva effekter över lag.
Vi skapar ännu fler trygga spelare och människor.

Det är normalt att må sämre ibland

Förutom att jobba med att skapa förutsättningar för att du ska må bra, är det även viktigt att uppmärksamma så kallade psykiska besvär som till exempel oro/ängslan och nedstämdhet. Du kanske känner dig orolig, sover dåligt, har humörsvängningar eller annat som du inte riktigt känner igen. Att uppleva detta är normalt och något som alla människor gör. För dig som fotbollsspelare kan t.ex viktiga fotbollsmatcher vara förknippade med psykiska besvär men om besvären inte upplevs så starka, inte kommer så ofta och går över i samband med matchen, så finns det chans att det inte påverkar din psykiska hälsa så mycket. I dessa fall kan det vara bra att lära sig att besvären är tillfälliga, att de kommer och går, och acceptera att det blir så ibland.

När det dåliga måendet tar över behövs hjälp

Om du upplever återkommande besvär som hindrar dig i vardagen och att göra sådant som är viktigt för dig, kan du behöva hjälp. Det är därför viktigt att du söker stöd och hjälp i tidigt skede. Inom idrotten är det tyvärr vanligt att idrottare inte säger något om sitt mående för att verka stark och visa att man klarar sig själv. Detta kan dock leda till att det blir ännu sämre och att idrottaren får sämre möjligheter att må bra och utvecklas. 

Ett första steg kan vara att berätta för någon du litar på, till exempel en partner, vän, förälder, lagkamrat eller tränare. Förutom att det ofta känns bättre kan du även få tips och råd. Du kan även behöva att ta professionell hjälp av exempelvis en idrottspsykolog.